Growing up!

Đời người sẽ trải qua ba lần trưởng thành

  1. Lần đầu tiên là khi phát hiện ra mình không phải trung tâm của thế giới.
  2. Lần thứ hai là khi nhận ra có một số việc, dù bạn cố gắng đến đâu, vẫn không thể thay đổi.
  3. Lần thứ ba là khi biết rõ có một số chuyện rõ ràng là sẽ không có kết quả, nhưng vẫn bất chấp tất cả để theo đuổi.
Ngày bé, mỗi lần giận dỗi, bố mẹ dỗ ba ngày ba đêm vẫn không xong. Hiện tại nổi giận, chỉ một lúc sau đã thấy nó không cần thiết. Thời gian sẽ dần bào mòn những xốc nổi ngây thơ, chậm rãi lắng đọng tất cả thành tự mình hiểu lấy. Ngày bé, ngay cả đa sầu đa cảm cũng phải khuếch đại thành kinh thiên động địa. Hiện tại, càng khó khăn càng bình tĩnh. Càng đau khổ, càng trầm mặc. Bởi vì đó vốn dĩ là cuộc sống.

Cuộc sống biến trái tim bạn trở nên mạnh mẽ hơn, đem tất cả cảm xúc của bạn dần dần điều chỉnh thành chế độ im lặng.”